English | Japanese | Mongolian

1604энэ баримтыг нээж үзэх Golden History of Mongols --- Year: 1604
1677энэ баримтыг нээж үзэх Asragch Nertiin Tuukh --- Year: 1677