English | Japanese | Mongolian

Танилцуулгын тохиргоо

Interface хэл:
Кодлол:
интерфэйсийн формат
 

Тохиргоог хайх

Хайлтын тохиргоо: энгийн хайлт тохиргоо
нарийвчилсан хайлтын горим ( !, &, |, болон хаалт зэрэг тэмдгүүдийг ашиглан Boolean хайлт хийх боломжтой)
Хүсэлтийн хэлбэр: хүсэлтийн талбарт хэвийн байна
талбаруудад талбарт хуваагдсан
Үсгийн том, жижгийн ялгаа: үсгийн том, жижгийг үл хэрэгсэх
үсгийн том/жижиг таарч байх ёстой
Үгийн төгсгөлүүд: үгийн төгөсгөлийг тооцохгүй
бүтэн үг тохирох ёстой
Өргөлтийн тэмдэгтийн ялгаа Өргөлтийн тэмдэгтийг үл тооцох
Өргөлтийн тэмдэгтүүд тохирох ёстой
Архивыг хайх: хайлтын архивыг бүү харуул
Хайлтын архивын үр дүнг харуулах
Буцаад руу очих, нэг хуудас удаа нээгдсэн.