English | Japanese | Mongolian

Сэдвүүд

 

Монголын түүхийн сурвалж бичгүүд цуглуулга дотор баримтыг хэрхэн олох вэ

Энэ цуглуулга дотор 3 өөр аргаар баримт олох боломжтой:

 

Баримтыг хэрхэн унших вэ

Та тусгаар ном юм уу баримт дээр ирсэн эсэхээ хуудасны зүүн дээд өнцөгт гарч ирэх гарчигнаас эсвэл нүүрний зургийг харж мэдэх боломжтой. Зарим цуглуулгад эдгээр нь агуулгын хүснэгттэй байдаг бол зарим нь зүгээр л тухайн хуудасны дугаарыг харуулаад, өмнөх болон дараагийн хуудсууд руу чиглүүлэх товчнуудтай байдаг. Агуулгын хүснэгт дотор тухайн хэсэг нь тодорч харагдах ба хүснэгт доторх фолдерууд дээр дарж нээгээд, номны дээд хэсэгт дарж хаана.

Доор таны одоо харж байгаа хэсгийн(сэдэв) текст байгаа. Түүнийг уншиж дууссаны эцэст хуудсын доод хэсэгт таныг дараагийн эсвэл өмнөх хэсэг рүү аваачих товчлуур бий.

Доорх бол зарим гарчиг болон нүүрний зургийн товчлуурууд юм. Та ТЕКСТИЙГ ЗАДЛАХ дээр дарж тухайн хэсгийн бүрэн текстийг харна уу. Хэрэв баримт хэт том байвал удах бөгөөд санах ойг ихээр эзэлнэ! Та АГУУЛГЫГ ЗАДЛАХ дээр дарж бүлгүүд, дэд хэсгүүдийн агуулгын хүснэгтийг бүхэлд нь харж болно. Та САЛГАХ дээр дарж баримтын шинэ браузерыг нээнэ үү. (Баримтыг харьцуулах юм уу хоёрыг нэг зэрэг уншихыг хүссэн бол энэ их хэрэг болно.) Эцэст нь хэлэхэд та ямар нэгэн үг хайж байсан бол тэдгээр үгс чинь тодорсон байдлаар харагдана. Та ТОДРУУЛАХГҮЙ гэж тодруулсаныг нь арилгана уу.

номын сангийн энэ бүлгийг нээж агуулгыг үзэхНомын шүүгээг нээх
энэ баримтыг нээж үзэхэнэ номыг хаахЭнэ номыг Нээх/хаах
Баримтыг харахТекстийн энэ хэсгийг харах
өмнөх бүлэг рүүдараагийн бүлэг рүүөмнөх/дараагийн хэсэг рүү очих
Бүх текстийг харуулах эсвэл үгүй
Агуулгын хүснэгтийг задлах эсвэл үгүй
Хуудсыг шинэ цонхноо нээх
Хайлтыг тодруулах эсвэл үгүй

 

Тодорхой үгнүүдийг хэрхэн хайх вэ

Хайлтын хуудаснаас та дараах хэдэн энгийн алхамуудыг хийж болно:

  1. Ямар нэр томъёо хайхаа тодорхойлж өгнө
  2. Үгнүүдээр бүгдээрэнгээр нь хайх, заримаар нь хайх эсэхээ хэлнэ
  3. Хайхыг хүссэн үгээ бичиж оруулна
  4. Тэгээд Хайлтыг эхлэх товчийг дарна

Хайлт хийхэд чинь тохирсон 20 ширхэг үр дүнгийн гарчиг харагдана. Төгсгөл хэсэгт нь дараагийн 20 баримтыг харуулах товч байгаа. Тэндээс та гурав дахь 20 баримтыг үзэх, эсвэл эргээд эхнийх рүү буцах гэсэн товчнуудыг олж харна. Баримтын нэр дээр юм уу эсвэл дэргэдэх жижиг товч дээр дарж нээж үзнэ үү.

Хамгийн ихдээ 100 үр дүн гарч ирэхээр тохируулсан бөгөөд та тэрнийг сүүлд хуудасны дээд талд байрлах ТОХИРГОО товч дээр дарж өөрчлөх боломжтой.

 

Хайлтын нэр томъёо

Хайлтын талбарт таны оруулсан текстийг “хайлтын нэр томъёо” гэж нэрлэдэг. Нэр томъёо бүр үсэг, тооноос бүрдэнэ. Нэр томъёонууд дундаа зай авч тусгаарлагдана. Ямар нэгэн цэг гэх мэт тэмдгүүд байх юм бол тэрнийг зай авсан хэмээн хүлээн авна. Дундаа цэгтэй үг хайж болохгүй.

Жишээлбэл, хайлт

гэсэн хайлт дараах байдлаар уншигдана

MGPP цуглуулгын хувьд өөр бас хэдэн сонголт байдаг.

 

Хайлтын төрөл

Хоёр төрлийн хайлт байдаг.

Бүтэн өгүүлбэр, улмаар хэсэг өгүүлбэрүүд, догол мөр хүртэл оруулж хайлт хийсэн ч болно. Ганц нэр томъёог оруулж хайлт хийвэл үр дүн нь нэр томъёоны илрэлийн давтамжаар эрэмбэлэгдэн гарч ирнэ.

 

Хайлтын хэмжээ

Ихэнх цуглуулгад хайлт хийхийн тулд өөр өөр индекс ашиглаж болно. Жишээ нь, зохиогч юм уу гарчгийн индекс байж ч болох юм. Эсвэл бүлгийн болон догол мөрийн индекс байж болно. Ерөнхийдөө таны ямар индексээр хайж байгаагаас үл хамааран бүрэн тохирсон хайлтын үр дүн гарч ирдэг.

Хэрэв баримт нь ном байвал зохих газраа нээгдэх болно.

 

Нарийвчилсан хайлт

Хэрэв та тохиргоогоо нарийвчилсан хайлтын горим гэж хийсэн бол хайлт арай өөр байдлаар хийгдэнэ. MGPP цуглуулгын нарийвчилсан хайлт нь нөхцөл шалгах боломжтой. нөхцөл шалгах хайлт нь & ("ба"), | ("эсвэл"), мөн ! ("байхгүй") зэрэг хайлтын түлхүүр үгнүүдийн хослолыг хэрэглэнэ. Стандарт утга нь | ("буюу") байна.

Жишээ нь, спорт & аялал гэх юм бол спорт БА аялал гэсэн хоёр үг зэрэг орсон баримтуудыг хайна, харин спорт | аялал гэх юм бол спорт ЭСВЭЛ аялал гэсэн үг орсон баримт хайх болно. спорт !аялал гэвэл спорт гэсэн үг орсон харин аялал гэсэн үг ороогүй баримтаас хайна.

Эдгээр оператор болон хаалтыг ашиглан хайлт хийж болно. Жишээ нь, (хонь | ямаа) & (өвөлжөө | хаваржаа), эсвэл хонь | тэмээ | морь !гахай.

Үр дүн нь Хайлтын төрөл тайлбарласнаар чансаагаар, эсвэл "хийгдсэн" дарааллаар харагдана. Хийгдсэн дараалал гэдэг нь цуглуулга үүсгэсэн дараалал юм.

NEARx, WITHINx хоёр команд хэрэглэгддэг. NEARx is used to specify the maximum distance apart (x words) two query terms must be for a document to match. WITHINx specifies that the second term must occur within x words after the first term. This is similar to NEAR but the order is important. The default distance is 20.

АНХААР: хайлт энгийн хүсэлтийн горимд хийгдэж байгаа бол эдгээр операторууд хэрэглэгдэхгүй.

 

Талбарт хайлт

Талбарт хайлт нь хайлтуудыг талбараар нь нэгтгэх боломж олгодог. Жишээ нь, нэг хүн Гарчиг болон Сэдвээр нь хайлт хийхдээ Сэдэв дээр "snail farming", Гарчиг дээр "Smith" гэсэн бол хүсэлтийн энгийн горимонд, энэ хэлбэрийн мөр бүр нь энгийн нэг мөрийн хайлт маягаар ажиллана. Харин бид эдний дунд AND (бүх хайлтын хувьд) буюу OR(зарим хайлтын хувьд) хэрэглэн нэгтгэж болно. Талбар доторх нэрсийг ч мөн адил нэгтгэн ашиглаж болно. Ахисан түвшний горимонд, та талбаруудын хооронд drop-down list дотор AND/OR/NOT-ын янз бүрийн хослол хэрэглэж болох ба мөн талбар дотор Булийн оператор ашиглаж болно.

 

Өөрийн тохиргоог өөрчлөх

Та ТОХИРГОО товч дээр дарснаар хуудасны дээр гарч ирэх зарим нэмэлт сонголтуудыг ашиглан интерфэйсээ өөртөө тохируулан засч болно.

 

Цуглуулгын тохиргоо

Зарим цуглуулга хэд хэдэн жижиг дэд цуглуулгатай байдаг ба тэдгээр нь тус тусдаа эсвэл нэгдмэл байдлаар хайлтад хамрагдаж болдог. Энэ тохиолдолд та Тохиргоо хуудсанд очих аль дэд цуглуулгыг хайлтад хамруулахаа сонгоно.
 

Хэлний тохиргоо

Цуглуулга бүр автомат тохиргоогоор ямар нэгэн хэлнээ танилцуулагдсан байх бөгөөд та түүнийг дараа нь сольж болно. Браузерт гаргахдаа Greenstone системийн өөрийнх нь кодлолын схемийг ашиглаж болох боловч зарим браузеруудын тохиргооноос шалтгаалан янз бүрийн кодлолын схемүүдийг ашиглаж болно. Цуглуулга бүр танд стандартын график интерфэйсээс дан текстэн интерфэйс рүү шилжих давуу талыг олгодог. Энэ нь харааны согогтой хүмүүст хэрэглэхэд маш амар болох бөгөөд тэд том хэмжээний фонтоор харах зэргээр ашиглаж болох юм.
 

Танилцуулгын тохиргоо

Тодорхой цуглуулгаас хамааран танилцуугыг хянах хэд хэдэн төрлийн тохиргооны сонголт байж болно.

Вэб хуудсуудын цуглуулгад Greenstone системийн навигацийн талбар баримтын хуудас бүрийн дээд хэсэгт гарч ирэх ба хайлтаа хийж дууссаны дараа орсон хуудас тань тийм талбаргүйгээр гарч ирэх болно. Өөр хайлт хийхийн тулд та браузерынхаа буцах товчийг дарах хэрэгтэй. Мөн таныг электрон номын сангаас гараад интернэт рүү чиглэсэн линк дарахад Greenstone системийн анхааруулах зурвас илгээдэг. Зарим вэб цуглуулгуудын “Хайлтын үр дүн” хуудсанд электрон номын сан дахь вэбүүдийн хуулбар хуудаснууд руу биш жинхэнэ URL руу нь чиглүүлсэн линк гаргах эсэхийг тохируулж болдог.

 

Хайлтын тохиргоо

Та нарийвчилсан хайлт хийвэл & ("ба"), | (for "эсвэл"), and ! ("үгүй") гэсэн үгнүүд ашиглаж илүү лав хайлт хийх боломжтой.

Хоёр хэсэг товчнуудаар таны хайлтын текстийг хянадаг. Нэгдүгээрх нь (“үсгийн том, жижгийн ялгаа” гэсэн) үсгийн том, жижиг нь тохирч байгаа эсэхийг шалгадаг. Хоёр дахь нь (“үгийн төгсгөл” гэсэн) үгийн төгсгөл тохирч байгаа эсэхийг шалгадаг. Том хэмжээний хайлтын талбар гаргах боломжтой учир та бүтэн догол мөрөөр нь хайлтыг явуулж болох юм. Тийм том хэмжээний хайлт хийж байгаа гэхэд тун хурдан үр дүн гарна.

Жишээлбэл, хайлт хийхдээ үсгийн том/ жижиг хамаарахгүй болон үгийн төгсгөл хамаарахгүй гэж сонгосон байвал,

гэсэн хайлтыг дараах маягаар авч болно:

"African" гэдэг үгний эхний том үсэг нь жижиг болон хувирч, "n" болон "ing" төгсгөлүүд нь "African", "building" зэрэг үгнүүдээс харгалзан хасагдана. (мөн "builds" гэдэг үгнээс "s" үсэг хасагдана).

Та бас "нарийвчилсан" хайлтын горимд шилжиж AND (&), OR (|), NOT (!) зэрэг нэр томъёонуудыг ашиглан хайлт хийж болно. Ингэснээр илүү сайн хайлт хийх боломж бүрэлдэнэ. Архивт хайх тохиргоог идэвхижүүлж сүүлийн хэдэн хайлтыг харж болно. Энэ тохиргоог ашигласнаар өмнөх хайлтуудыг илүү сайжруулан гүйцээх боломжтой. Эцсийн нэг сонголт нь хайлтын үр дүн болон дэлгэцнээ харуулах үр дүнгийн тоог хязгаарлах боломж юм.